Almindelige forretningsbetingelser | Milwaukee Tools Danmark

Almindelige forretningsbetingelser

ONE-KEY™-app og hjemmeside med platform til lagerstyring
Vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse

  1. Genstand
  2. Ingen betaling
  3. ONE-KEY™-appens funktionalitet
  4. Brugsrettigheder
  5. Dine forpligtelser
  6. Databeskyttelse
  7. Mangels-/ og garantikrav
  8. Ansvarsbegrænsning
  9. Din forpligtelse til skadesløsholdelse
  10. Diverse

 

1.   Genstand

1.1  Denne aftales genstand.

Disse "vilkår og betingelser for ONE-KEY™-appen" ("aftalen") er gældende for det juridiske forhold mellem Milwaukee Electric Tool Corporation ("vi", "os", "vores") og brugere af "ONE-KEY™"-mobilappen ("du", "dig", "din") vedrørende levering og brug af "ONE-KEY™"-mobilappen ("ONE-KEY™-appen") og/eller hjemmesiden med platformen til lagerstyring ("lagerstyringsplatform"), herunder eventuelle fremtidige opdateringer af ONE-KEY™-appen og lagerstyringsplatformen.

1.2  Indgåelse af denne aftale.

Du indgår denne aftale med os ved at acceptere denne aftale, efter du har oprettet en ONE-KEY™-konto.

1.3  Aftalens tilgængelighed.

Du kan få adgang til og downloade denne aftaletekst online på http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/terms-and-conditions/.

2.   Ingen betaling

2.2  Ingen gebyrer.

Vi leverer ONE-KEY™-appen og lagerstyringsplatformen, begge i de nuværende versioner, til dig uden beregning.

2.2  Telekommunikationsomkostninger.

Brugen af visse funktioner i ONE-KEY™-appen kræver en internetforbindelse til den enhed (f.eks. en smartphone), hvor ONE-KEY™-appen installeres ("enhed"). Dette kan medføre omkostninger til datatrafik i henhold til aftalen med din netværksoperatør. Sådanne omkostninger skal afholdes af dig.

3.   ONE-KEY™-appens funktionalitet

3.1  Funktioner.

ONE-KEY™-appen leverer funktioner til værktøjsstyring (se afsnit 3.2), lagerstyring (se afsnit 3.3) og værktøjsrapportering (se afsnit 3.4) i forbindelse med visse MILWAUKEE™-værktøjer og udstyr, der er forberedt til ONE-KEY™ ("ONE-KEY™-værktøj").

3.2  Værktøjsstyring.

ONE-KEY™-appen gør det muligt at opsætte visse parametre i ONE-KEY™-værktøjerne, f.eks. hastigheden eller drejningsmomentet for et bor. Kommandoer sendes fra enheden til ONE-KEY™-værktøjet via en trådløs Bluetooth-forbindelse. Se nærmere i manualen til dit værktøj for at finde ud af, om og i hvilket omfang, det kan bruges sammen med ONE-KEY™-appen. Værktøjsstyringsfunktionen i ONE-KEY™-appen kan bruges som en stand-alone-funktion, dvs. uden anvendelse af lagerstyringsfunktionen eller værktøjsrapporteringen.

3.3  Lagerstyringssystem:

ONE-KEY™-appen og lagerstyringsplatformen indeholder lagerstyringsfunktioner (i) til at oprette et lager over ONE-KEY™-værktøjer og tredjepartsværktøjer og (ii) til at indsamle og administrere oplysninger vedrørende brugen af sådanne værktøjer og generere tilknyttede rapporter. Disse funktioner leveres af ONE-KEY™-appen, men visse funktioner er dog kun til rådighed i forbindelse med lagerstyringsplatformen.  Hvis du bruger lagerstyringsfunktionerne, vil ONE-KEY™-appen automatisk indsamle visse oplysninger fra registrerede ONE-KEY™-værktøjer (f.eks. serienummer, brugshistorik) via Bluetooth, gemme sådanne oplysninger og sende dem via enhedens internetforbindelse (hvis en sådan er til rådighed) til serveren på lagerstyringsplatformen ("ONE-KEY™-server").

Vi forbeholder os til enhver tid retten til at afbryde forbindelsen til ONE-KEY™-appen og garanterer ikke nogen konkret tilgængelighed for ONE-KEY™-serveren.

3.4  Værktøjsrapportering.

ONE-KEY™-appen kan indsamle oplysninger om ONE-KEY™-værktøjet og dets brug ("værktøjsoplysninger"), levere visse rapporter (alt efter omstændighederne i forbindelse med lagerstyringsplatformen) og give besked om anbefalet vedligeholdelse.

3.5  Onlineregistrering.

For at bruge ONE-KEY™-appen skal du oprette en onlinekonto ("ONE-KEY™-konto"). En sådan registrering kræver en internetforbindelse og kan foretages via ONE-KEY™-appen. Med henblik på at bruge ONE-KEY™-appen i forbindelse med et særligt ONE-KEY™-værktøj skal ONE-KEY™-værktøjet (ID) knyttes til din ONE-KEY™-konto. Når du opretter en konto, vil dine personoplysninger blive behandlet i overensstemmelse med vores privatlivspolitik, som du kan finde her http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Du kan altid finde en kopi af vores privatlivspolitik i appen under funktionen Indstillinger, som du til enhver tid har adgang til.

3.6  Systemkrav.

For at bruge ONE-KEY™-appen skal din enhed leve op til visse hard- og softwarekrav (f.eks. i forhold til udgave af operativsystem osv.).

3.7.  Opdateringer.

Vi kan fra tid til anden opdatere ONE-KEY™-appen, hvilket også kan omfatte fejlrettelser. Det kan også være nødvendigt at installere en opdatering med henblik på at sikre interoperabilitet mellem ONE-KEY™-appen og fremtidige udgaver af lagerstyringsplatformen eller fremtidige ONE-KEY™-værktøjer. Vi anbefaler derfor på det kraftigste, at du installerer sådanne opdateringer. Denne aftale skaber ikke nogen forpligtelse for os til at levere opdateringer eller opdateringer med en særlig funktionalitet. Dine lovbefæstede rettigheder forbliver uændrede.

3.8  Adgang til tredjeparts hjemmesider, indhold og tjenester.

I det omfang, ONE-KEY™-appen giver dig adgang til tredjeparts hjemmesider, indhold og tjenester ("tredjepartstjenester"), er sådanne tredjepartstjenester omfattet af de pågældende privatlivspolitikker og vilkår og betingelser fra sådanne tredjeparter.

4.   Brugsrettigheder

4.1  Ret til brug.

Vi giver dig vederlagsfrit en ikke-eksklusiv (almindelig), ikke-overdragelig og ikke-sublicenserbar, verdensomspændende og permanent ret til at bruge ONE-KEY™-appen på din enhed og anvende den til dine forretningsmæssige formål.

4.2  Modificering og dekompilering.

Du må ikke oversætte, tilpasse, reorganisere eller på anden måde modificere ONE-KEY™-appen. Du er dog berettiget til at dekompilere eller i øvrigt at foretage reverse engineering af ONE-KEY™-appen, men kun i det omfang, dette er tilladt i henhold til § 69e i den tyske lov om ophavsret [Urheberrechtsgesetz], og kun hvis vi ikke i rimelig tid efter din skriftlige anmodning derom har givet dig nødvendige data og/eller oplysninger til at sikre interoperabiliteten mellem ONE-KEY™-appen og anden software.

4.3  Ingen levering til tredjeparter.

Du må ikke udleje, lease, udlåne, sælge, sublicensere, overdrage, distribuere, publicere, overføre eller på anden måde stille ONE-KEY™-appen eller dele deraf til rådighed for nogen tredjepart, herunder ved at stille ONE-KEY™-appen til rådighed på et netværk, hvortil der kan opnås adgang fra mere end én enhed ad gangen.

4.4  Ingen rettigheder til kildekode.

Du tildeles ikke nogen rettigheder til ONE-KEY™-appens kildekode.

4.5  Forbeholdelse af rettigheder.

Medmindre andet er udtrykkeligt anført i denne aftale, vil alle rettigheder til ONE-KEY™-appen, navnlig ophavsretten og retten til og i opfindelser og øvrige immaterielle rettigheder, i forholdet mellem dig og os, alene tilhøre os.

4.6  Forslag.

I det omfang du kommer med idéer og forslag i ONE-KEY™-appen, er vi berettiget til at bruge dem uden beregning med henblik på at udvikle, forbedre og sælge vores produkter og tjenester.

5.   Dine forpligtelser

5.1  Brug af værktøjsdata.

Du vil alene bruge de oplysninger, der leveres i ONE-KEY™-appen om ONE-KEY™-værktøjet eller dets brug (f.eks. komprimerede rapporter) ("værktøjsoplysninger") til generelle informationsformål. Du vil verificere nøjagtigheden af værktøjsoplysningerne i tilfælde, hvor unøjagtige værktøjsoplysninger kan medføre økonomisk skade eller forårsage skade på liv, lemmer eller en persons sundhedstilstand.

5.2  Manual.

Før du bruger ONE-KEY™-appen, skal du læse den brugermanual, der leveres af os, navnlig sikkerhedsmeddelelserne. Du vil bruge ONE-KEY™-appen i nøje overensstemmelse med sådanne oplysninger.

5.3  Lovlig brug.

Du vil bruge ONE-KEY™-appen i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser. Ved brug af ONE-KEY™-appen må du ikke krænke nogen tredjepartsrettigheder (f.eks. industrielle enerettigheder, ophavsrettigheder, personlige rettigheder eller ejendomsrettigheder).

5.4  Databeskyttelse.

Værktøjsoplysningerne kan indeholde personoplysninger om dig eller andre, der bruger ONE-KEY™-værktøjet. Hvis du for eksempel har instrueret en medarbejder i at bruge dit ONE-KEY™-værktøj, kan du potentielt set identificere personoplysninger om den pågældende medarbejder, vedkommendes placering, arbejdsindsats eller arbejdsmønstre via vedkommendes brug af ONE-KEY™-værktøjet. Det er dit ansvar at overholde al gældende databeskyttelseslovgivning i den henseende og i forvejen at give meddelelse til alle dine medarbejdere eller en tredjepart, der bruger ONE-KEY™-værktøjet, om at deres personoplysninger indsamles på denne måde og som en del af værktøjsoplysningerne. Hvis de har yderligere spørgsmål om, hvordan deres personoplysninger kan blive anvendt af os, bør du henvise dem til vores privatlivspolitik, som du finder her http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Du kan altid finde en kopi af vores privatlivspolitik i appen under funktionen Indstillinger, som du til enhver tid har adgang til. Vi skal ikke på nogen måde være ansvarlige for krav vedrørende krænkelse af gældende databeskyttelseslovgivning fremsat over for dig (eller os) af en tredjepart, der bruger ONE-KEY™-værktøjet.

5.5  Kontooplysninger.

Du vil opbevare dine ONE-KEY™ kontooplysninger fortroligt og ikke udlevere dit password til andre eller lade andre bruge eller give andre adgang til din ONE-KEY™-konto.

5.6  Brug sammen med ONE-KEY™-værktøjer.

Du vil alene bruge ONE-KEY™-appen i forbindelse med vores ONE-KEY™-værktøjer og lagerstyringsplatformen. Din ret til at administrere tredjepartsværktøjer i lagerstyringssystemet forbliver uberørt. Du vil ikke bruge ONE-KEY™-appen i forbindelse med ONE-KEY™-værktøjer tilhørende tredjeparter, medmindre den autoriserede ejer af ONE-KEY™-værktøjet har givet tilladelse dertil.

5.7  Salg, udlejning, overdragelse.

Du må ikke sælge, udleje eller på anden måde stille ONE-KEY™-appen til rådighed for tredjeparter.

6.   Databeskyttelse

6.1  Privatlivspolitik.

Når du bruger ONE-KEY™-appen, indsamler, behandler og bruger vi personoplysninger http://uk.milwaukeetool.eu/one-key/privacy-policy/. Du kan altid finde en kopi af vores privatlivspolitik i appen under funktionen Indstillinger, som du til enhver tid har adgang til.

6.2  Markedsføringsmeddelelser.

Vi vil alene bruge dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Det omfatter, når vi (eller udvalgte tredjeparter) sender dig markedsføringsmeddelelser, hvis du har givet os dit samtykke til at gøre det. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage markedsføringsmeddelelser tilbage ved at kontakte os pr. e-mail på [email protected] eller ændre dine indstillinger i afsnittet Indstillinger i ONE-KEY™-appen eller på hjemmesiden.   

6.3  Ansvar.

Hvis du indsamler, behandler eller bruger andres personoplysninger med ONE-KEY™-appen (f.eks. dine medarbejderes brug af ONE-KEY™-værktøjer), er det dit ansvar at overholde gældende databeskyttelseslove og bestemmelser vedrørende beskyttelsen af personoplysninger (som nærmere beskrevet i afsnit 5.4).

7.   Mangels-/ og garantikrav

7.1  Ansvarsfraskrivelse.

Alle krav (herunder vedrørende berigtigelse) i tilfælde af væsentlige fejl og retsmangler i ONE-KEY™-appen ("mangler"), navnlig for så vidt angår garanti vedrørende nøjagtigheden, fejlfrihed, mangel på tredjeparts beskyttelsesrettigheder og ophavsrettigheder, fuldstændighed og/eller anvendelighed, udelukkes, bortset fra i tilfælde af svigagtig fortielse af en mangel (se § 523 og 524 i den tyske lov om den borgerlige retspleje - "BGB").

7.2  Erstatningskrav.

Du har ingen krav på erstatning på grund af fejl i ONE-KEY™-appen, bortset fra i tilfælde, hvor vi svigagtigt har fortiet manglen (se § 523 og 524 i den tyske lov om den borgerlige retspleje - "BGB").

8.   Ansvarsbegrænsning

8.1  Anvendelsesområde.

Vores ansvar for mangler i ONE-KEY™-appen er begrænset i overensstemmelse med afsnit 7 i denne aftale. Derudover er vores ansvar begrænset i overensstemmelse med dette afsnit 8.

8.2   Begrænsning i visse tilfælde.

Vi er erstatningsansvarlige, hvis manglen

a)  skyldes vores forsæt eller grove uagtsomhed, eller

b)  skyldes vores mindre uagtsomhed og en væsentlig misligholdelse af vores forpligtelser, der bringer opnåelsen af formålet med denne aftale i fare eller skyldes manglende overholdelse af forpligtelser, hvis opfyldelse er en afgørende forudsætning for den behørige opfyldelse af denne aftale, og hvis overholdelse, du kan henholde dig til (væsentlige forpligtelser).

Vi fraskriver os alt yderligere ansvar, uanset retsgrundlaget, medmindre vi er erstatningsansvarlige for skade på liv, helbred eller en persons helbred grundet den udtrykkelige forudsætning om en garanti for kvalitet, svigagtigt skjulte mangler eller pga. krav i henhold til den tyske produktansvarslov.

8.3  Begrænsning af ansvarsbeløbet.

I de tilfælde, der er beskrevet i afsnit 8.2.b (let uagtsom overtrædelse af væsentlige forpligtelser), er vores ansvar begrænset til beløbet for en typisk forudsigelig skade for en sådan type aftale.

8.4  Yderligere begrænsning.

Hvad angår levering af ONE-KEY™-appen uden beregning, er vores ansvar endvidere begrænset til skade forårsaget af vores forsæt og grove uagtsomhed, og erstatningsansvar, der skyldes let uagtsomhed, undtages, som anført i § 521 BGB.

8.5  Medarbejdere og lovpligtige repræsentanter.

Ansvarsbegrænsningen i denne aftale gælder også for dine krav over for vores medarbejdere og lovpligtige repræsentanter.

9.   Din forpligtelse til skadesløsholdelse

9.1  Forpligtelse til skadesløsholdelse.

Hvis tredjeparter (herunder offentlige myndigheder) fremsætter krav mod os eller nedlægger påstand om krænkelse af deres rettigheder, baseret på en påstand om, at du har krænket denne aftale, navnlig afsnit 5 i denne aftale, skal følgende være gældende: Du vil straks skadesløsholde os for sådanne krav, tab, omkostninger, bøder eller erstatning, der lides af eller påføres os, hjælpe os i rimeligt omfang med vores juridiske forsvar, og skadesløsholde os for eventuelle omkostninger til et sådant forsvar (herunder advokatomkostninger).

9.2  Forudsætninger for skadesløsholdelsesforpligtelsen.

Forpligtelsen til skadesløsholdelse i henhold til afsnit 9.1 i denne aftale kræver, at vi straks orienterer dig skriftligt om sådanne krav, der fremsættes, ikke gør nogen indrømmelser eller afgiver tilsvarende erklæringer og tillader dig – for din regning – at føre alle retslige og udenretslige sager og/eller forhandlinger vedrørende kravene, hvis og i det omfang, dette er tilladt i henhold til gældende lov. Hvis vi ikke opfylder disse krav, vil din forpligtelse til skadesløsholdelse blive tilsvarende nedsat. Vores lovbefæstede krav (f.eks. om erstatning) forbliver uberørte.

9.3  Forbruger.

Dette afsnit 9 gælder ikke, hvis du er en fysisk person, der indgår denne aftale med et formål, som i overvejende grad hverken kan tilskrives din kommercielle eller din selvstændige erhvervsmæssige virksomhed (jf. § 13 BGB) ("forbruger").

10.   Diverse

10.1  Gældende lov.

5.2 Denne aftale skal alene være omfattet af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Wisconsin, USA, og den internationale købelov CISG (FN-konventionen "Convention on Contracts for the International Sale of Goods") skal ikke finde anvendelse. Hvis du er forbruger, finder den foranstående lovvalgsbestemmelse kun anvendelse i det omfang, at den ikke fratager dig gældende obligatoriske forbrugerbeskyttelseslove i det land, hvor du normalt er bosat på det tidspunkt, hvor du installerer ONE-KEY™-appen.

10.2  Fortolkning.

Udtryk i denne aftale skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Tyskland.

10.3  Værneting.

Hvis du er forhandler, skal værnetinget være vores etableringssted, men vi forbliver dog berettigede til at anlægge sag mod dig ved dit hjemsted.

10.4  Vilkårenes indbyrdes uafhængighed.

I tilfælde af, at særskilte bestemmelser i denne aftale er eller bliver ugyldige, skal dette ikke berøre gyldigheden af de resterende bestemmelser.

Version: 1. maj 2018